The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Uddelinger efter opslag

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt støtte inden for områderne biomedicin, almen medicin, sygeplejeforskning, kunst, bioteknologi og støtte til early stage innovation. Støtten offentliggøres via opslag og kan søges i fri konkurrence.

 

Uddelinger efter opslag

Uddelinger efter opslag er den ene af de to hovedstrenge, der udgør Novo Nordisk Fondens uddelingsaktiviteter. Den anden streng er de tematiske bevillinger (Forskningscentre og Enkeltsatsninger).

Opslag

Fonden støtter forskning og innovation i åben konkurrence. Novo Nordisk Fondens bestyrelse har nedsat en række komiteer og udvalg, som udmønter bestyrelsens uddelingsbeslutninger til støtte af projekter, stipendier, forskningslederprogrammer, symposier og hæderspriser, ved at evaluere de indkomne ansøgninger. Denne fagfællevurdering sikrer, at støtten uddeles til de projekter der er af højest kvalitet, og til de mest kvalificerede ansøgere, inden for det pågældende forskningsfelt. Opfylder de indkomne ansøgninger under en given uddelingsrunde ikke denne standard, uddeles midlerne ikke.

Uddelingerne i åben konkurrence følger almindeligvis en fast cyklus i løbet af året, hvor bevillingerne inden for et forskningsfelt annonceres med opslag.

Fonden modtager over 1200 ansøgninger om året, hvoraf ca. 20% bliver bevilget støtte.