The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Hvad er fonden?

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Ejerskaber

     
 

Novo Nordisk Fonden:
Organisatorisk varetages uddelingsaktiviteterne af Novo Nordisk Fonden, mens de erhvervsdrivende aktiviteter varetages af fondens helejede datterselskab Novo Holdings A/S. Novo Holdings A/S har til formål at administrere fondens formue samt fondens ejerskab i selskaberne Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.

 
 

Novo Holdings A/S
Novo Holdings A/S er holdingselskab for selskaberne i Novo Gruppen. Ud over ejerskabet i Novo Nordisk og Novozymes forvalter Novo Holdings A/S Novo Nordisk Fondens formue gennem:

investeringer i life-science virksomheder på forskellige stadier i deres udvikling

  • i seed-fasen – den spæde begyndelse, hvor kapitalbehovet er beskedent
  • i venture-fasen – hvor den etablerede virksomhed skal videreudvikle sit forretningskoncept

andre investeringer

  • i veldrevne, etablerede og profitable virksomheder på det biomedicinske og bioindustrielle område, som eksempelvis Chr. Hansen
  • finansielle investeringer – primært i aktier og obligationer
 

 

Ejerskabet i Novo Nordisk og Novozymes
I kraft af Novo Nordisk Fondens vedtægter er Novo Holdings A/S forpligtet til at bevare sit bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to store børsnoterede selskaber: Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Med udgangen af 2017 ejede Novo Holdings A/S A- og B-aktier i Novo Nordisk svarende til 28,4% af aktiekapitalen og 75,9% stemmerne. I Novozymes var de tilsvarende tal, 25,5% af aktiekapitalen og 71,7% af stemmerne.

A-aktierne i de to selskaber er unoterede og handles ikke. Stemmevægten på A-aktierne er 10 gange større end på B-aktierne i såvel Novo Nordisk A/S som i Novozymes A/S.

Den særlige aktiestruktur med stemmetunge A-aktier fungerer i praksis som et værn mod eventuelle fjendtlige overtagelsesforsøg og sikrer, at virksomhederne har mulighed for at planlægge langsigtet og forbliver på danske hænder.

Det lægger et særligt pres på Novo Holdings A/S for at administrere den kontrollerende indflydelse i Novo Nordisk og Novozymes til selskabernes bedste og i fornøden respekt for mindretalsaktionærernes interesser.

 
 

Uddelinger til forskning:
Novo Nordisk Fondens uddelinger går primært til at støtte forskning inden for biomedicin, bioteknologi, almen medicin, sygepleje og kunsthistorie ved offentlige vidensinstitutioner. Derudover støtter fonden innovation samt humanitære og sociale formål, herunder Steno Diabetes Centers forskningshospitalsvirksomhed.

Læs mere under Uddelinger.

 
 

Investeringer i life-science-virksomheder:
Læs mere om investeringerne i life-science-virksomheder på Novo Holding A/S' hjemmeside.