The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Ansøgningsprocessen

Fonden modtager årligt omkring 1000 ansøgninger om bevillinger til forskning. Der er hård konkurrence mellem ansøgningerne, når bevillingerne skal uddeles og kun de allerbedste ansøgninger opnår støtte.

Her beskrives kort forløbet fra, at fonden modtager en ansøgning til et opslag åben konkurrence og frem til, at ansøgeren får svar.

FAGFÆLLEVURDERING

Fælles for de ansøgninger, der indsendes på baggrund af fondens opslag i åben konkurrence er, at de alle vurderes af fagfæller i de af fondsbestyrelsen nedsatte fondens komiteer og udvalg, og ofte tilmed af internationale peer eksperter. Medlemmerne af fondens komiteer og udvalg er internationalt anerkendte fageksperter med stærke forudsætninger for, at vurdere de ansøgte projekters kvalitet, gennemførlighed, nyhedsværdi og potentiale, samt ansøgeres kvalifikationer.

PROCESSEN FRA START TIL SLUT

Ansøgninger til Novo Nordisk Fondens uddelinger efter opslag skal altid indsendes via fondens elektroniske ansøgningssystem. Ved ansøgningsfristens udløb videresender fondens sekretariat de indkomne ansøgningerne til medlemmerne af en af de komiteer eller udvalg, som udmønter fondsbestyrelsens uddelingsbeslutninger.

Medlemmerne af komiteerne og udvalgene har typisk én til tre måneder (alt efter antal og omfang af ansøgninger) til at evaluere ansøgningerne.

Fonden har habilitetsregler for at sikre, at kun habile bedømmere deltager i diskussionen af en given ansøgning. Fondens sekretariat påser, at komiteerne og udvalgene opfylder rammerne for deres evaluering, som de er fastsat af fondsbestyrelsen. Desuden sørger fondens sekretariat for løbende at rapportere på komiteernes og udvalgenes arbejde til fondsbestyrelsen.

SVAR TIL ANSØGER

Alle ansøgere får via e-mail svar på deres ansøgning. I gennemsnit opnår godt 20% af alle ansøgningerne en bevilling. Novo Nordisk Fonden begrunder generelt ikke afslag på ansøgninger.

Bevillingslisten som angiver ansøgere som har modtaget en bevillings, samt deres projekttitel og bevillingsbeløb, offentliggøres på fondens hjemmeside. Fonden offentliggør IKKE ansøgninger, der har fået afslag.